Организация на движението във връзка със събитие в Софийска градска художествена галерия

От 09:00 часа до 19:00 часа на (07, 08, 09 и 10).05.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Кн. Александър I“ пред сградата на Софийска градска художествена галерия – 4 (четири) броя паркоместа.

 

17.04.2024