Организация на движението във връзка със събитие в хотел "Маринела"


От 14.00 часа до приключване на събитието на 08.02.2024 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Златен рог“ и бул. „Черни връх“.

06.02.2024