Организация на движенето за провеждане на традиционния празник Тодоровден на 23.03.2023 г.

От 11:00 часа до 12:00 часа на 23.03.2024 г. се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на автобусите от МГТ по:
-  ул. „Урал“ в участъка между ул. „Планиница“ и ул. „Христо Стефчов“;
- пл. „Горна баня“;
- ул. „Каменица“ в участъка между ул. „Перуника“ и ул. „Дон“.
Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието и постове за контрол и регулиране на движението.

14.03.2024