Нов Младежки център ще бъде изграден в София

Столична община получи одобрение за проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост

"Столична община получи одобрение за проект за изграждане на Младежки център по процедура BG-RRP-1.008-А1 „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НВПУ)." Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова.

Младежкият център ще е част от филиал „Надежда“ на общинския Център за изкуства, култура и образование „София“. Предвижда се изграждане на нов триетажен корпус и реконструкция на съществуваща двуетажна сграда в район „Надежда“.
В Центъра младите хора ще имат възможност да открият своите интереси, дарби и таланти и да намерят своята най-добра реализация в живота. Центърът ще бъде насочен към личностното развитие на младите хора, на възможностите за заетост на ученици и младежи до 29-годишна възраст чрез развитие на техните умения и знания.

Предвидените дейности включват обучения в областите гражданско образование, лидерски умения, езикови курсове, различни видове клубове и работилници, повишаване на дигиталната компетентност и медийната грамотност на младите хора, бизнес консултиране, професионална ориентация и подготовка, артфестивали и събития.

Предвижда се Центърът да обхване поне 1 500 души на възраст между 13 и 29 години от цяла София. Ще се работи активно и с младежи от уязвимите групи.

Проектът за новия Младежки център е подготвен с активното участие на общинския Център за изкуства, култура и образование „София“, както и със съдействието на кмета на район „Надежда“ инж. Димитър Димов.

Общият бюджет на проектното предложение на Столична община е в размер на 10,7 млн. лв., от които 4,3 млн. лв. е осигуреното безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Планираните средства са за строеж на сграда, разходи за оборудване и за необходимия персонал – образователни медиатори, психолози, кариерен консултант, привличане на учители.