Нова организация на движение по бул. "Александър Малинов"

От 5 септември с цел увеличаване на пропускателната способност на бул. "Александър Малинов" се въвежда промяна в организацията на движение по булеварда в района на кръстовището с бул. "А. Сахаров", както и оптимизиране на работата на светофарните уредби.

"Забранява се левият завой от бул. "Ал. Малинов" в източно направление към „тупиковата“ част на бул. "А. Сахаров". Алтернатива на забранения ляв завой са маршрутите през ул. "Анна Ахматова" или чрез десен завой по бул. "А. Ляпчев", десен завой към ул. "Сто усмивки" и отново десен към бул. "А. Сахаров". Аналитичните системи показаха очаквано намаление на времето за преминаване по бул. "Ал. Малинов" с между 20 – 30% в зависимост от разглеждания времеви период от денонощието" – каза директорът на Центъра за управление на трафика инж. Димитър Петров.

"Колегите от дирекция "Управление на трафика" работят от няколко месеца по новата организация на движението по бул. "Александър Малинов". Тя се въвежда след изготвен анализ от американската фирма Rhythm Engineering, която е една от най- бързо развиващите се в сферата на трафика" – каза зам.-кметът Дончо Барбалов. Промените се въвеждат тестово за срок от два месеца и са в резултат на направени анализи на движението в рамките на партньорски проект между Столична Община и Rhythm Engineering, по който се извършиха преброявания и анализ на транспортните потоци и светлинната сигнализация по бул. "Ал. Малинов". За анализа са използвани автоматични технически средства, разработени и предоставени от Rhythm Engineering. Получените данни са обработени и анализирани от специализирани софтуерни системи, в чиито алгоритми участва и изкуствен интелект.

Новото координационно трасе ще даде възможност за по-бързото и безопасно придвижване на превозните средства в рамките на бул. "Ал. Малинов". Очаква се тази промяна да подобри значително и движението на превозните средства на градския транспорт.

04.09.2023