Не изхвърляйте естествените коледни елхи в общия отпадък, те могат да имат втори живот

Естествените коледни елхи, които украсиха празниците ни, могат да продължат да бъдат полезни, като се използват за получаване на компост. Компостът е много ценен за растенията и се използва за обогатяване на почвата в софийските паркове и градини. Затова, след като преминат Коледните и Новогодишните празници, не е добре елхите да се изхвърлят в общия отпадък, а да се поставят до сивите контейнери.

Столичната община чрез Столичен инспекторат създава организация за разделно събиране на естествени елхи, след празниците. За целта е необходимо гражданите да поставят своето коледно дърво до сивите, метални контейнери за битови отпадъци. Оттам те се събират със специализиран автомобил от фирма изпълнител за съответния район и се транспортират до Общинската инсталация за биологично третиране на зелени отпадъци, където се произвежда биотор/компост.

В крайградските райони като "Кремиковци" (с. Челопечене и с. Яна) и "Връбница" има обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци целогодишно, където гражданите могат да оставят и естествени елхи.
Общо 6 223 тона компост е произведен през миналата година от зелени отпадъци в инсталацията „Хан Богров“ на Столичната община.

Естествените елхи, които са в саксии, могат да бъдат засадени в междублокови пространства и квартални градинки, като за целта е необходимо гражданите да се обърнат към районния еколог.

При желание коледното дърво да бъде засадено в паркове или градини е необходимо да се потърси съдействие от дирекция „Зелена система“ на Столична община. Желаещите да засадят коледното си дърво в парк е необходимо да заявят избраната локация на имейл so_green@sofia.bg

Важно е засаждането на дървото да се съобрази с подходящи метеорологичните условия – средната денонощна температура трябва да е над 0 градуса и да не попада в терен с подземна инфраструктура.

02.01.2024