На 2 октомви ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при въздушна опасност

На 2 октомври от 11 часа ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестване на населението на територията на Столична община. Тестът ще бъде за оповестяване при въздушна опасност.

29.09.2023