На 1 април ще се извърши тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестване на населението при въздушна опасност

Тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестване на населението на територията на Столична община ще се проведе от 11:00 ч. на 01.04.2024 г. Тестът ще бъде за оповестяване при въздушна опасност.

Ръководител на предстоящото задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е Главна дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението" при МВР.

28.03.2024