Национална изложба на карикатурата


49. Национална изложба на карикатурата
4 – 20 април
СБХ – "Шипка 6", зала 2А
Откриване: 4 април, четвъртък, 18 часа

Българските художници, работещи в областта на различните жанрове на карикатурата, имат своя ежегоден форум, посрещан винаги с много голям интерес от публиката и медиите. Националната изложба на карикатурата има за цел да стимулира развитието на изкуството на карикатурата в България и да допринася за популяризирането на творчеството на българските карикатуристи в страната и в чужбина, където те получават признание и награди.

В изложбата са включени политически карикатури, сатирични рисунки, графични и живописни произведения в жанра на карикатурата. Селекционно жури избира произведенията в изложбата между постъпилите кандидатури от автори от различни поколение. И тази година ще участват доайените Генчо Симеонов и Иван Веселинов, както и произведения на ненадминатия Милко Диков (1930 – 2023), напуснал "полесражението" в периода между предишната и настоящата изложба на българските карикатуристи.

При откриването на изложбата ще бъдат обявени и носителите на:
Награда на Столичната община на името на Доньо Донев
Награда на Съюза на българските художници
Награда на секция „Карикатура“
Награда на Българския червен кръст
Награда "Природа, лов и риболов"
Награди на медии и партньори.

03.04.2024