Нарушение при изхвърлянето на строителни отпадъци възпрепятства сметосъбирането до столична детска градина

Строителните отпадъци не трябва да се изхвърлят в сивите контейнери. Това изискване е важно за правилното сметопочистване и извозване на отпадъците в града. При контрол на дейността по сметоизвозване в район „Връбница“ инспектори установиха, че контейнер за битови отпадъци на ул. „3“ до Детска градина № 138 „Приятели“ е пълен със строителни отпадъци. Съдът не е бил обслужен от фирмата поради наличието на строителен отпадък, който трябва да се събира отделно. Създадена е допълнителна организация за почистване от нерегламентирано изсипаните строителни отпадъци. Дейността е съобразена с оглед на това, че мястото е близо до детско заведение.

Припомняме, че при изхвърлянето на отпадъците е забранено смесването на обемни отпадъци (ЕГО) с битови, зелени, строителни, електронно и електрическо оборудване и отпадъци от опаковки. Строителни отпадъци, образувани от малки ремонти в домакинствата, се оставят до контейнерите за битови отпадъци според график за всеки район, за което може да се намери информация на сайта на Столичната община. Когато в домакинствата се извършват големи строителни ремонти, е необходимо отпадъците от тях да се изхвърлят в наети предварително специализирани контейнери.

Гражданите могат да сигнализират за подобен род нарушения в Столичен инспекторат, в Оперативния център 02/ 987 5555 и в районните инспекторати. Нарушителите подлежат на санкции.

 

22.03.2024