Над 740 проверки на обекти, потенциални източници на замърсяване на въздух, извърши Столичният инспекторат за януари

Над 740 проверки на обекти, които са потенциални източници на замърсяване, са извършили екипите на Столичния инспекторат от началото на януари на територията на 24-те района на София. От тях над 562 са проверките на строителни обекти, като най-много са в районите „Студентски“, „Витоша“, „Лозенец“, „Надежда“, „Триадица“, „Сердика“, „Панчарево“, „Слатина“ и др.

За същия период на миналата година са проверени 516 строителни обекта, при които са съставени 50 акта за установени нарушения. За януари 2024 г. инспекторите са съставили 84 акта, което е с 34 акта повече в сравнение с миналата година.
Сред най-честите нарушения са липса на плътна строителна ограда, излизане от строителната площадка със замърсена ходова част на тежкотоварната техника, разпиляване на строителни отпадъци и материали и разполагане на съоръжения по тротоари. На още 79 строителни фирми ще бъдат връчени актове по административен път.

През януари продължиха и проверките на обекти, потенциални източници на замърсяване, като автосервизи, пунктове за смяна на гуми, складове и цехове. Екипите на Столичния инспекторат провериха 179 такива обекта и установиха нарушения, като са съставени 18 акта и са наложени 14 глоби.

През 2023 г. за същия период екипите на Инспектората са извършили 221 проверки на автосервизи, пунктове за смяна на масла, складове и др. Съставени са 18 акта и 6 глоби с фиш на място. Анализът показва, че след извършения последващ контрол голяма част от проверените обекти са преминали на електрическа енергия и пелети. През 2024 г. най-голям дял от проверките са по сигнали на граждани за горене на отпадъци в частни имоти.

02.02.2024