Мирослав Боршош: Продължаваме да утвърждаваме „Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог

„Продължаваме да утвърждаваме „Топлоцентрала“ като модерно пространство за изкуство, култура и диалог! Каним автори да се включат в конкурса ни за драматургични текстове. Най-добрите ще реализираме на сцената на Регионалния център за съвременни изкуства“ – каза заместник-кметът на София Мирослав Боршош по повод отворената покана за драматургични текстове на тема: „ТАМ БЕШЕ / ЕДНО ВРЕМЕ ТУК ЩЕ БЪДЕ“, която Столичната община и АСТ Асоциация за свободен театър обявяват. Конкурсът има за цел да стимулира и подкрепи работата и изявата на български автори или автори, живеещи в България. Текстовете могат да бъдат на български или английски език, като езикът на последващата реализация ще бъде български.
Ще бъдат отличени три текста, които ще получат парична награда от ACT Асоциация за свободен театър в размер на 1 500 лв., както и възможност за реализация на сцена в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“.
Кандидатурите ще бъдат оценявани по пет критерия: актуалност, иновативност, съдържателност, комуникативност, съответствие с мисията на РЦСИ „Топлоцентрала“, АСТ Асоциация за свободен театър и приоритетите за развитие на младежки публики.
Поканата е отворена до 3 юли 2023 г., журито ще обяви резултатите след 10 юли 2023 г.

Конкурсът се провежда в рамките на проект, изпълняван с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” и се осъществява от Столична община в партньорство с Tou Scene Ставангер (Норвегия) и АСТ Асоциация за свободен театър.

Повече информация вижте на: https://www.facebook.com/events/1512153119594489?ref=newsfeed.

 

16.06.2023