Мирослав Боршош: Приемаме предложения за инициативи, които да реализираме в Календара на културните събития на Столичната община през 2023 г.

 

„От 20 декември приемаме заявления за инициативи, които да включим в Календара на културните събития на Столичната община за 2023 година. Очакваме стойностни предложения, отговарящи на определените цели и приоритети, които да подкрепим“ – обяви заместник-кметът на София Мирослав Боршош.

Заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столичната община за 2023 г. ще се приемат до 18 януари 2023 г., включително. За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столичната община, за „Значими събития“ – поне три последователни успешни издания на територията на Столичната община.

Предложения ще се приемат само по електронен път на сайта: https://kultura.sofia.bg/calendar/. За да бъде подадено заявление, организацията трябва да има предварителна регистрация. За да бъде направена регистрация, на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com трябва да се посочи име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще кандидатства. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” в периода 2015 – 2022 г., следва да използват същия акаунт за достъп.

Заявления за раздел „Лятна програма” в Календара на културните събития за 2023 г.  ще се приемат от 1 до 31 март 2023 г., за раздел „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” – от 1 до 31 март 2023 г., за „Галерии на открито“ заявления ще се приемат текущо през цялата година на хартиен и електронен носител в деловодството на дирекция „Култура“.

Документът, представящ целите, приоритетите и критериите за включване на събития в Календара на културните събития на Столична община за 2023 г., приет с решение на Столичния общински съвет, е публикуван на: https://kultura.sofia.bg/calendar/.

 

16.12.2022