Международна конференция „Мерки за противодействие на градските топлинни острови“

Г-жа Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община, ще участва в Международната конференция за преодоляване на градските топлинни острови, организирана от Aсоциация за развитие на София (АРС) на 1 март 2024 г. Конференцията се провежда в рамките на проект BeReady по Програма Интеррег „Дунавски регион“, който включва консорциум от 19 партньори от 12 държави от Дунавския регион с водещ партньор АРС. Столичната община е стратегически асоцииран партньор по проекта.

2023 г. беше най-горещата година в историята. Неотдавнашните безпрецедентни горещи вълни показват острата необходимост от укрепване на готовността и адаптивните способности на обществото да се справи с последиците от изменението на климата и да насърчи устойчивостта на градско равнище. Конференцията е посветена на науката, дизайна, инженерството и публичните политики за ефективно справяне с ефектите на градските топлинни острови в градовете.

Сред говорителите са Юлиан Попов, министър на околната среда и водите, Ангелина Бонева, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, експерти от университети в Австрия, Словакия и България, представители на 100-те климатично неутрални града в Европа.

Програма

23.02.2024