Кметът на София Васил Терзиев проведе среща с президента Румен Радев

"Институциите в България трябва да възстановят доверието на обществото в тях. Единственият начин да направят това е да възстановят фокуса на дейността си върху намиране на решения за стратегически проекти и реализирането им. Институциите са призвани да работят за хората." Това каза кметът на София Васил Терзиев на среща с президента Румен Радев.

На срещата двамата обсъдиха потенциалните възможности за взаимодействие за общи институционални проекти за позиционирането на София на световната икономическа, туристическа и културна карта.
Кметът на столицата запозна държавния глава с основните приоритети на своя екип, сред които водеща е амбицията за увеличаване на прозрачността в работата на администрацията и при провеждането на обществените поръчки.
По време на срещата бяха обсъдени перспективите за финансова децентрализация и реално овластяване на българските общини, така че местните власти да могат да осъществяват своите политики в интерес на гражданите. Възможностите за подобряване на градската среда, борбата със замърсяването на въздуха, насърчаването на туризма и дигитализацията на редица услуги, което да улесни комуникацията на гражданите с общинските власти, също бяха сред акцентите на срещата.

 

13.02.2024