Кметът Йорданка Фандъкова обсъжда изкуството и културата с представителите на Националните културни институти на ЕС

В момент, когато изпълнението на стратегията “София – творческа столица 2013 – 2023” подлежи на оценка и започна разработването на нова рамка за следващите десет години, кметът на София Йорданка Фандъкова, Малина Едрева, председател на Комисията по култура, образование и културно многообразие към Столичния общински съвет, и Асоциация за развитие на София се срещнаха с представители на Националните културни институти на ЕС в България. В рамките на открит и прозрачен процес за разработване на насоки, които поставят изкуството и културата в сърцевината на цялостното градско развитие, представителите на културните институти и екипът по културна стратегия обсъдиха приоритетите на културната политика и възможностите за дългосрочно сътрудничество.
 
Специален акцент в дискусията беше предстоящият Европейски иновационен кампус на 8 – 9 юни 2023 г., който ще се проведе в София под патронажа на еврокомисаря по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта Мария Габриел и кмета на София Йорданка Фандъкова.
 
Друга важна тема в разговорите беше установяването на национално партньорство за култура и творчество, съобразено с новите европейски политики – Новият европейски Баухаус, Новата европейска програма за иновации, Пактът на уменията и други – за генериране на споделена енергия и ангажираност за активно присъствие на eвропейско ниво в сферата на изкуството и културата, партньорство с новосъздадения КИК "Култура и креативност", съвместно разработване на проекти и оползотворяване на други възможности за развитие на сектора.