Кметът Васил Терзиев присъства на конференция, посветена на българския жестов език


Кметът Васил Терзиев присъства на конференция под надслов: "Българският жестов език не е за изпускане". Тя се организира от Deaf.bg, Fulbright Bulgaria съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и университета Галодет в САЩ. На събитието кметът Терзиев разговаря с г-жа Роберта Кордано – президент на Галодет – единственият университет в света, предлагащ изцяло билингвално обучение – на американски жестов език и писмен английски език. Това е първото посещение на президент на Галодет в Източна Европа.

Кметът на София изрази подкрепата си за разширяването на възможностите за информираност и образование на хора от глухата общност.

На конференцията бе обсъдено защо е нужно да има бакалавърска програма по филология на българския жестов език.

Надежда Бачева, заместник-кмет на Столична община по направление „Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“, поздрави участниците във форума. Тя заяви, че в своите политики общината няма да работи на парче. Бачева посочи също, че във всяко публично събитие на общината се осигурява жестомимичен превод с цел пълноценно информиране на хората с увреден слух.

Предвиждаме да направим консултативен съвет с участието на хора от глухата общност, посочи също заместник-кметът. Целта е Столичната община като най-голямата в България, да осигури достъп на хората от общността и по-добрата им информираност.

Столичната община е първата в България, която осигурява достъпност за административното обслужване на глухите и сляпо-глухи граждани съобразно Закона за българския жестов език. Осигуряването на ефективно и пълноценно административно обслужване е важно за общината. Административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от структурите на Столичната община и районните администрации се осъществява в Център за административно обслужване (ЦАО). Това се осигурява посредством таблети, чрез които се осъществява тристранна видеоконферентна  връзка. Нараства и броят на потребителите на услугата, както на гише, така и през тристранната онлайн връзка. Към настоящия момент има 45 души потребители на услугата.

27.02.2024