Близо 59 млн. лв. повече за здравеопазване, образование, транспорт и социални дейности в бюджета на София

Увеличение с 58.9 млн. лева на средствата, които Столичната община ще инвестира в града, предлага екипът на кмета на София Васил Терзиев. Доклад с предложения за повече средства в приходната част на Проектобюджета за 2024 г. е внесен от заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“. Той е направен на основание на внесени предложения от всички политически групи към Столичния общински съвет (СОС).
Обсъжданията в комисии на СОС продължават и в днешния ден, като общинските съветници и политическите групи имат възможност да правят предложения преди окончателното му разглеждане в зала в Общинския съвет. В края на деня ще бъде изработен обобщен Доклад на Комисията по финанси и бюджет, който ще бъде внесен в СОС.
Кметът Васил Терзиев и зам.-кметът по „Финанси и здравеопазване“ благодариха на различните политически групи в Столичния общински съвет, които са изпратили предложения за корекции във финансовата рамка.

"Бюджетът отразява проблемите на хората и тяхното решение, той не е политически акт, а средство, с което да решим проблемите на гражданите. Вярвам, че общинските съветници ще подкрепят предложението ни, за да работим за решаването на проблемите на града" – каза също Василев.

В доклада с предложения за повече средства в приходната част на Проектобюджета за 2024 г. са взети предвид внесените  от всички политически групи в Столичния общински съвет (СОС) предложения към приходната и разходна част на Проекта за бюджет.
Предложенията на политическите партии и общински съветници можете да видите тук. На тяхна база и след дискусии бяха внесени корекции на бюджета за 2024 г.
Обсъжданията в комисиите на СОС продължават и в днешния ден, като общинските съветници и политическите групи имат възможност да правят предложения преди бюджетът окончателно да бъде разгледан на заседание в Общинския съвет. В края на деня ще бъде изработен обобщен Доклад на Комисията по финанси и бюджет, който ще бъде внесен в СОС.
Утре Проектът за бюджет на Столичната община ще бъде гласуван в залата, където се очаква неговото приемане. Финансовата рамка, с която ще разполага общината през 2024 г., е в размер на над 2.5 млрд. лева. Повече информация за Проекта преди очакваните корекции и гласуване в зала може да се намери тук.
Предложението за увеличение на приходната част на бюджета е в размер на 58.9 млн. лева. С тях ще бъдат направени инвестиции в здравеопазването, социалните грижи, образованието и ремонтите и изграждането на детски градини и училища, както и за повече видеонаблюдение и сигурност. Средствата са осигурени от общинските приходи – общо 53.9 млн. лева и 5 млн. лева от резерва.  
Допълнително 8 млн. лева са насочени за финансирането на общинските лечебни заведения за дейности, които не са включени в здравното осигуряване.
5.4 млн. лева допълнително са предвидени за ремонти в сгради на детски градини и училища. Ще бъде извършено обновяване на Детска градина № 64 в район “Люлин”, изграждане на нова детска градина в с. Кокаляне, район „Панчарево“, както и ремонт на сградата на бившето 13. Основно училище в район “Възраждане”. Отделно 3.2 млн. лв. ще бъдат насочени за изграждането на две нови училищни спортни зали. Те ще са съответно към 51. СУ и 79. СУ в районите „Красно село“ и „Люлин“.
С 1.5 млн. лв. се финансират ремонти в читалищата и общинските културни институти, а половин милион лева се насочват за опазването на културното наследство.
Предвидени са средства и за ремонт на ветеринарната клиника в район „Връбница“ и приюта за безстопанствени кучета в Долни Богров. За тяхното обновяване в предложението за новия бюджет са включени общо 800 хил. лв.
В сферата на транспортното обслужване на гражданите се предвиждат 5.6 млн. лева за компенсации за преференциални карти за градския транспорт. Средствата ще отидат за финансирането на картите на ученици и студенти, които ще плащат по-малко за пътуването си в градския транспорт.
Още 2.5 млн. лева ще бъдат вложени в текущите ремонти на пътища за изграждането и поддържането на уличната мрежа в града. Обект, който допълнително се включва, е основен ремонт на ул. “Балкан“ в район “Възраждане”.
В Бюджета на София ще има повече средства (1 млн. лв.) за видеонаблюдение и разширение на системата от камери, както и за придобиване на съоръжения и машини в областта на превенцията и сигурността.
5 млн. лева ще бъдат вложени и за придобиване на земя. Това са средства, необходими на общината за извършване на отчуждителни процедури.
Средства ще бъдат отпуснати и за финансиране на дейности на спортните клубове чрез проекти по програми за спорта.
Предложени са и 55 хил. лв. за издръжката на доброволното формирование на Столичната община. В размер на 1.2 млн. лева се повишават парите за заплати в сектора, който се занимава с контролната дейност в града – Столичния инспекторат. В Проектобюджета е предвидено също 10% увеличение на тяхното заплащане.
На базата на получените от партии предложения към Проекта за бюджет и Капиталовата програма е изготвен и списък с обекти, предложени от различните политически групи, които към момента са с неосигурено финансиране, но за тяхната реализация ще се търсят средства. Списъкът с обекти и стойности може да се види тук

Приложение: Доклад за корекции на Проектобюджет 2024

Снимка: Етюдите на София

27.03.2024