Индонезийският град Семаранг ще се учи от София как да развие своя трамваен транспорт

Индонезийският град Семаранг ще се учи от София
как да развие своя трамваен транспорт

  •    Това споделиха делегатите от индонезийския град Семаранг, които бяха на учебно посещение в София
  •    Визитата се осъществи с подкрепата на европейската програма IURС и бе по темата "Устойчива мобилност"

20.03.2023, София

През изминалата седмица 5 делегати от Семаранг, провинция Централна Ява, Индонезия, бяха на специална учебна визита в София, която се организира от Програмата за Международно градско и регионално сътрудничество (IURC), финансирана от Европейския съюз. Те бяха посрещнати от г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, г-н Дончо Барбалов в качеството му на заместник-кмет по направление “Транспорт и градска мобилност”, г-н Иван Николов, директор на дирекция “Транспорт” към СО и г-н Методи Аврамов, директор “Стратегии, иновации и международни проекти” в столичния Център за градска мобилност. От страна на Семаранг делегацията включваше представители на местната власт в Семаранг, на Програмата IURC и на Асоциацията на индонезийските общини (APEKSI).

Една от целите на визитата бе да проучат спецификите на трамвайния транспорт и по време на 4 дневното си посещение, представителите на партньорския град имаха възможност да се запознят много подробно с напредъка на София в сферата на устойчивата мобилност и в частност – трамвайния транспорт. Делегатите присъстваха на представянето на 14-те нови нископодови трамвая, които ще обслужват линии № 4, № 5 и № 18 по бул. “Цар Борис III”. Също така се повозиха на един от новите трамваи, както и на ретротрамвая. Посетиха трамвайното депо в "Красна поляна" и Главния диспечерски център за контрол и управление на трамвайния транспорт, където имаха възможност в реално време да проследят движението на трамвайните влакове, които се движеха в този момент с 95% точност спрямо графика си.

Г-н Мухамад Хадик, Съветник по въпросите на управлението на регионалния секретар на град Семаранг, сподели, че още с пристигането си на летището е бил впечатлен от организацията на транспорта и контрола на трафика в София.  Това впечатление у делегатите се затвърди и след възможността им да посетят няколко центъра за управление на различните видове транспорт в столицата.

Още в първия ден те посетиха Центъра за контрол на трафика, където инж. Димитър Петров, директор на дирекция „Управление и анализ на трафика", в реално време им показа как се управлява светофарната уредба, камерите на територията на Столична община и отговори на въпросите им.  Може би най-впечатляващ откъм мащаб и функционалности за делегатите бе Диспечерският център за управление на метрото в София.

Представителите на Семаранг живо се интересуваха и как функционира системата за паркиране и зонирането ѝ. Това за тях е потенциално поле за партньорство и черпене на опит от добрите практики и научените уроци при прилагането зоните за паркиране в София.

Друга сфера на интерес от страна на международните делегати беше как местната власт би могла да си партнира с гражданите и да работи съвместно с тях, така че да постига добри резултати. В рамките на срещите бяха дадени примери как в момента в София на базата на обратната връзка и прякото участие на жителите могат се събират голяма база данни и препоръки. Пример за това бе даден с приложението, създадено по проект INNOAIR – SofiaCoin, както и предстоящите дейности по мониторинг на въздуха чрез гражданско участие по проекта COMPAIR.

Г-н Хадик сподели желанието си да има подобни проекти, стимулиращи гражданската активност и в Семаранг, за да може гражданите да са партньори на общината в решаването на проблемите и предизвикателствата пред града.

Ключова бе срещата на делегатите с г-н Владимир Томов – председател на Съвета по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата (БТПП), както и с екипа на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) в лицето на г-жа Мария Христова, главен изпълнителен директор, и г-н Виктор Гусев, началник-отдел “Инвестиционен анализ”. Те дадоха ценни съвети как може да бъде продължено партньорството между София и Семаранг на ниво бизнес и инвестиции в големи инфраструктурни проекти.

В последния си ден в София делегатите имаха възможност да обсъдят в детайли впечатленията си от проведената визита и да очертаят следващите стъпки на партньорство, водени от г-н Пабло Гандара, ръководител на екипа на Програма IURC за Азия и Австралазия, Севдалина Войнова, програмен директор на Асоциация за развитие на София, и Елица Панайотова, координатор на проект "Зелена София", които са партньор по този проект.

Двата града имат много допирни точки и поле за съвместни проекти. Индонезийският град има какво да сподели за вече прилаганата от тях нискоемисионна зона, регулации и мерки за ежеседмични дни и нощи без автомобили. София, от своя страна, би могла да предложи съдействие при осъществяването на трамвайния проект в Семаранг, тъй като тя е една от малкото столици в Европа, които са запазили в голяма степен и продължават да развиват трамвайния транспорт – един от най-екологичните, но и сложни за поддръжка видове градски транспорт.

Относно IURC

Финансирана от Европейския съюз, Програмата за международно градско и регионално сътрудничество (IURC) насърчава сътрудничеството между градовете за устойчиво градско развитие и изгражда партньорства между градовете от ЕС и извън ЕС. Участващите местни власти имат възможност да изпълняват пилотни проекти, включващи научните среди,  гражданско общество и бизнес партньори. IURC допринася за целите на Новата програма за градовете на ООН, Програмата 2030 (ЦУР), Програмата за градовете за ЕС и приоритетите на Европейската комисия за „По-силна Европа в света“ с Европейската зелена сделка и NextGenerationEU (след COVID-19 План за възстановяване). IURC се прилага в девет страни в Азия и Австралия: Австралия, Индия, Индонезия, Япония, Република Корея, Малайзия, Нова Зеландия, Тайланд и Виетнам. В България IURC обединява столицата на България София с двата азиатски града, а именно Седжонг в Република Корея и Семаранг в Индонезия.

17.03.2023