Илиян Павлов е назначен за заместник-кмет по направление “Транспорт и градска мобилност” на Столичната община


Илиян Павлов поема поста заместник-кмет на Столична община, направление „Транспорт и градска мобилност“. Той ще работи за постигане на устойчива градска мобилност, споделяща баланс между различните начини на придвижване в града.

„Градската мобилност е уравнение, което включва множество компоненти, и ,за да бъде решено, то трябва да има общи усилия, синхрон в процесите и прозрачност към гражданите, защото в края на това уравнение, след знака равно, е град за хората. Визията ми е улиците на София да бъдат удобни за всеки – коли, пешеходци, велосипеди. Да имаме надежден градски транспорт, привличащ пътници и обслужван от хора с достойни работни позиции. Моята задача ще бъде да осигуря сигурност и комфорт за всяко придвижване.“

Той е участвал в редица проекти за подобряване на градската среда и разработване на стратегии и проекти за модернизиране на транспорта, включително 4-годишен план за разширение на велоалеите, план за строителство на паркинги в кварталите и реформа на дружествата за градски транспорт.

Илиян Павлов е имал основна роля в развитието на пилотния проект за изграждане на многоетажен паркинг „Самара“ в квартал "Младост", който събира автомобилите на едно място и освобождава пространство за качествена градска среда за гражданите. Друг негов проект е за пешеходно пресичане при "Ларгото", където с минимални промени се оптимизира движението и се позволява пешеходно свързване на северната и южната част на центъра.

Илиян Павлов е инженер по транспортно строителство, завършил е магистратура в Транспортния факултет на УАСГ. Работил е като технически ръководител и познава в детайли процеса от проектиране до завършване на комплексни инфраструктурни обекти. Той е бил предприемач, част от редица стартиращи компании, където е участвал в създаването на процеси, структури, методика на работа и постигането на значими резултати.

29.01.2024