Изготвен е План за адаптация към климатичните промени на район "Люлин" на базата на първия дигитален двойник

"План за адаптация към климатичните промени на район "Люлин" е разработен на основата на цифров двойник и природно-базирани решения. Радзработката е направена за първи път съвместно от Столична община и Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това съобщи зам.-кметът по екология Десислава Билева, която представи в 40. СУ "Луи Пастьор" План за адаптация към климатичните промени на района на основата на цифров двойник и природно-базирани решения. Участваха главният архитект на София Здравко Здравков и доц. д-р Стелиян Димитров, директор на Национален университетски център "Геопространствени изследвания и технологии".

Документът дава възможните подходи за изготвянето на работещи стратегически и планови решения, включва комплекс от мерки и стратегии, насочени към промени във физическия облик и инфраструктурата на района, в начина, по който функционира общността, за да адаптира към измененията в климата и околната среда.

Създаването на Дигитален двойник е резултат от инициативността на Столична община с присъединяването през 2019 г. към Пакта на кметовете. Тогава започна и работа по изследване на явлението градски топлинен остров, а настоящият План допълва разработката и я надгражда с конкретни решения.

"Благодаря на доц. д-р Стелян Димитров за прекрасната презентация, която направи, както и на главния архитект Здравко Здравков, без чиято помощ настоящият проект нямаше да се реализира" – посочи Билева.

"Благодарение на заснемането правим специален план за адаптация към климатичните изменения, – посочи също заместник-кметът по екология. По думите й – още през 2019 г. Столичната община, първа в страната, направи заснемане на градския топлинен остров. Тогава "Люлин" беше идентифициран като проблем, – каза Билева. – От 2020 г., заедно с учените от Софийския и Лесотехническия университет, реализирахме много мерки в него. Изградихме иновативен проект на бул. "Панчо Владигеров" и бул. "Сливница", където облагородихме едно пространство. Сега планираме озеленяване по бул. "Царица Йоанна" – посочи също Билева. Тя припомни също, че е направено изследване за възможностите за изграждане фотоволтаици на покривите на сградите на район "Люлин".

Геопространственият дигитален двойник е публично достъпен чрез облачна платформа, което осигурява възможност за многоцелево използване на наличните информационни ресурси.

Проектът е в изпълнение на Плана за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за периода 2021 – 2030 г. (ПДУЕК), който е водещ стратегически документ на Столична община в областта на енергията и климата, съобразен със Стратегията за развитие на общината, и се изпълнява по инициативата и под ръководството на заместник-кмета по направление "Зелени системи, екология и земеползване" Десислава Билева.

 

 

 

21.09.2023