Затваря се за миене участък от бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка с миене с автоцистерна на пътно платно, тротоари и спирки, включително събиране, товарене и транспортиране на отпадъци на бул. „Симеоновско шосе“, в участъка от "Софийски околовръстен път" (СОП) до бул. „Д-р Г. М. Димитров“ се въвежда временна организация на движението. 

От 00:30 часа до 02:00 часа на 04.09.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от СОП до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.
От 02:00 часа до 04:30 часа на 04.09.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.
 

02.09.2023