Засилен контрол на неправилно паркирани автомобили в София показват данните от последните три месеца

С 8 662 бр. повече санкции с фишове са наложени за неправилно паркирани автомобили за последните три месеца (от ноември 2023 г. до януари 2024 г.) в София в сравнение със същия период преди една година.

В резултат на засиления контрол за неправилно паркиране екипите на Центъра за градска мобилност са наложили глоби с фишове за трите месеца от ноември 2023 г. до януари 2024 г. общо на 39 545 автомобила на стойност 943 372 лв., а за периода от ноември 2022 г. до януари 2023 г. те са били 30 883 бр. на стойност 941 271 лв.

Наложените санкции на място за последните три месеца са също повече в сравнение с периода преди една година, съответно – 3950 лв. и 3750 лв.

02.02.2024