Зам.-кметът по финанси Иван Василев обсъди бюджета на София с национално представените работодателски организации

Заместник-кметът на София по направление “Финанси и здравеопазване” Иван Василев представи приоритетите в Бюджета на Столичната община за 2024 г. пред национално представените бизнес и работодателски организации. На срещата присъстваха представителите на ръководствата на национално представените организации – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската Търговско Промишлена Палата (БТПП), Българската Стопанска Камара (БСК) и Асоциацията на Индустриалния Капитал в България (АИКБ).

Иван Василев запозна участниците в срещата с акцентите в бюджета на общината и планираните инвестиции в различни сфери като транспорт и транспортна инфраструктура, изграждане на нови пътища, многоетажни паркинги, обновяване на тротоари, детски градини, дигитализация, развитие на икономиката на най-големия и привлекателен за инвестиции град в България.
Общината увеличава и средствата за граждански проекти. Гражданите имат възможност да взимат участие в управлението. 5.3 млн. лв. ще разпределят гражданите на София по приоритетни за тях проекти, посочи Иван Василев.

По идея на заместник-кмета Василев, която бе подкрепена на срещата, ще бъде създаден Консултативен бизнес съвет към Столичната община с национално представените работодателски организации. Целта е периодично да се провеждат срещи с участието на кмета на София, на които да бъдат обсъждани теми, важни за бизнеса и икономиката на града.
Представителите на работодателските организации проявиха интерес да участват също и в Дигиталния борд към Столична община, който е насочен към иновативния IT бизнес и дигиталната трансформация на София.

Бизнесът се интересува от създаването на условия за улесняване на градоустройствените процедури на компаниите, които планират да инвестират на територията на Столичната община. Очакват администрацията на града да съдейства и да създаде „специален режим за компании, които искат да инвестират“. За местата, където например се очаква разрешение за строеж, да е осигурена довеждаща инфраструктура и/или паралелно да има планиране и изграждане на инфраструктура.

За бизнес организациите важна тема е таксата за битови отпадъци, която трябва да бъде „замърсителят плаща“, за да е справедливо разпределена. За да се намали количеството на изхвърляните отпадъци, е важно да се увеличи разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране, което е един от приоритетите на общината в работата по екология и подобряване на чистотата в града.

 

24.01.2024