Зам.-кметът по направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ ще открие работната среща по изпълнение на проект ХАРМОНИЯ

На 8 февруари Столичната община в лицето на дирекция „Аварийна помощ и превенция" е домакин на шестата подред среща на консорциума (project meeting) във връзка с изпълнението на проект ХАРМОНИЯ: „Разработване на система за подкрепа за подобрена устойчивост и устойчиви градски райони за справяне с изменението на климата и екстремни събития въз основа на Глобалната система за наблюдение на Земята (ГСНЗ) и модерни инструменти за моделиране“.

Проектът е финансиран по Програма „Хоризонт 2020” на Европейския съюз.
Срещата ще бъде открита от Никола Барбутов – зам.-кмет на Столична община в направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“.
В рамките на два дни (8 – 9 февруари 2024 г.) в Оперативния център за управление и координация на извънредни ситуации към дирекция "Аварийна помощ и превенция" партньорите и участниците ще отчетат задачите и напредъка по проекта. Те ще представят своите презентации по разработването на системата, заложена в него.

07.02.2024