Зам.-кметът на София Иван Василев се срещна с директорите на общинските болници

Заместник-кметът на София по направление „Финанси и здравеопазване“ Иван Василев проведе работна среща с директорите на общинските многопрофилни болници и болниците за долекуване. На срещата присъства и общинският съветник Борис Бонев. 

Зам.-кметът Василев посочи, че целта е да се надградят добрите практики и общинското здравеопазване да изпълнява своята важна роля в системата на здравеопазването в града. Той увери директорите на лечебните заведения, че вратата му, както и вратата на кмета Васил Терзиев, е винаги отворена за срещи и поставяне на проблеми от тяхна страна. 

В Проекта за бюджет за 2024 г. Столичната община предвижда общо 104 млн. лв. за здравеопазване. В капиталовата програма са заложени средства за подобряване на условията в общинските многопрофилни болници и поликлиники. Столичната община осигурява и 10.5 млн. лв. са финансиране на болнични услуги, които не се поемат от НЗОК. Разработва се и програма за привличане и задържане на специалисти в сектор „Здравеопазване“. 

Общо 13 са общинските лечебни заведения, които осигуряват болнична помощ – Първа МБАЛ, Втора МБАЛ, Четвърта МБАЛ, МБАЛ "Княгиня Климентина", две АГ болници (Първа АГ „Св. София“ и АГ болница „Шейново“), Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа "Света София", Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания, Център за кожно-венерически заболявания, и Специализирани болници за продължително лечение и рехабилитация в Бухово, Кремиковци и Панчарево. 

Директорите на общинските болниците представиха дейността на лечебните заведения и акцентираха върху своите най-важни приоритети. Те отбелязаха като проблем ниската стойност на клиничните пътеки, финансирани по НЗОК, нуждата от повече средства за допълнителни болнични дейности, които не се покриват от НЗОК. Основен проблем за почти всички болници е персоналът – задържането и привличането на медицински сестри, на млади лекари, а също така и санитари в някои лечебни заведения. 

Общинските болници искат да продължат инвестициите в закупуване на ново оборудване и обновяването на отделения и операционни зали. Затова те разчитат както на Столичната община, така и на възможността да кандидатстват по програми на ЕС. 

За да бъдат конкурентоспособни, общинските болници трябва да разполагат със съвременни медицински апарати, категорични са управляващите лечебните заведения. Те изразиха надежда, че Столичният общински съвет, който трябва да вземе решение по Проекта за бюджет, както и други належащи нужди, ще избере председател и ще започне скоро да работи в интерес на града. 

Общинският съветник Борис Бонев посочи, че е важно общинското здравеопазване да бъде печелившо, да има приходи, с които да може да финансира нова апаратура. Той постави също въпроса за организирането на централизиран търг за закупуване на ел. енергия, което ще бъде по-ефективно за дружествата, каквито са общинските болници.

 

06.02.2024