Заместник-кметът по финансите на София и синдикатите обсъдиха Проекта на бюджет за 2024 година

Заместник-кметът по направление “Финанси и здравеопазване” Иван Василев се срещна с представители на различните федерации на синдикалните организации, за да обсъдят Проекта на бюджет на Столичната община за 2024 година.
На срещата беше поставена темата за възнагражденията на заетите в сферата на културата, на образованието, на общинското здравеопазване – в частност детското и училищното здравеопазване, транспорта, строителството и администрацията.

“Възнагражденията в публичния сектор са изключително ниски. Всички имаме очаквания работещите в администрацията да са висококвалифицирани и образовани, но това не кореспондира с условията на труд в сферата” – отбеляза заместник-кметът по финансите.
Василев добави, че в Проекта на бюджета за 2024 година е заложено 10% увеличение на възнагражденията на заетите в администрацията. Това също не е достатъчно, за да направи заплатите достойни и администрациите да привличат повече квалифицирани кадри, смята заместник-кметът. Той сподели със синдикатите, че в бюджета е предвидено и увеличение с 50% на средствата за култура и спортни клубове.

“Бюджетът на Столичната община не е малък в сравнение с бюджетите на другите общини в страната, но не е достатъчно голям, за да удовлетвори всички искания” – заяви Иван Василев.

Заместник-кметът по финансите запозна синдикатите с акцентите в Проекта за бюджет за 2024 година. В него са заложени 5 милиона и 300 хиляди лева за граждански бюджети. Те ще бъдат разпределяни между всички 24 района в столицата, които ще получат по 200 хиляди лева за облагородяване на кварталите, а 500 хиляди лева са предвидени за един голям проект за столицата. Това ще насърчи активността на гражданите и ще им даде възможност да решават значимите проблеми, с които се сблъскват всеки ден. Чрез допитване, организирано от районните кметове, ще избират дали средствата да се използват за озеленяване, спортни и детски площадки или за културни събития за местните общности.

 

23.01.2024