Заместник-кметът на Столична община г-жа Надежда Бачева участва в Национална конференция, която изследва връзката между психичното здраве и насилието, основано на пола

Заместник-кметът на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на хората с увреждания“ г-жа Надежда Бачева участва в Национална конференция, която изследва връзката между психичното здраве и насилието, основано на пола, организирана от Фондация „Асоциация Анимус“ и офиса на Световната здравна организация (СЗО) в България.

На конференцията бяха представени конкретни идеи и предложения, резултат от работата на междуведомствен експертен семинар, за това как държавата може да адресира тези теми в структурите на образованието, на здравните и социални услуги.

От името на Столична община г-жа Бачева благодари на организаторите и всички участници в конференцията и отбеляза, че "насилието, основано на пола, в нашето общество се подценява. Ние години наред сме свикнали да пренебрегваме насилието, основано на пола. Жените се страхуват да говорят за това, обикновено в семейството си не срещат подкрепа и това прави проблема доста невидим за по-голямата част от обществото. Именно затова ви благодаря, че осветлявате подобни болни теми, защото те наистина са пренебрегвани от обществото ни като цяло.“
Г-жа Бачева увери, че от страна на Столична община и в нейно лице организациите ще срещнат пълна подкрепа за всички инициативи, които правят, и сподели, че в момента на територията на Столична община има два кризисни центъра за настаняване на жени, пострадали от насилие, и един за деца, като единият изцяло се финансира от Столична община.
„Знам, че това едва ли е особено много, но планираме разкриване на нови социални услуги, така че в тази насока ще работим в партньорство с вас. От друга страна, относно информираността на обществото, аз лично поемам ангажимент през всички наши канали да разпространяваме информация, доклади, отчети, статистики и всичко, което можете да ни предоставите. Смятам, че наистина трябва да се говори много в обществото за това и имате пълната подкрепа от моя страна“ – заяви още г-жа Бачева.

С Националната конференция, която изследва връзката между психичното здраве и насилието, основано на пола, се отбелязват усилията на световната общност за елиминиране на насилието над жени, ролята на психичното здраве и защита на човешките права в световната 16-дневна кампания, провеждаща се между Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени – 25 ноември – и Международния ден за правата на човека – 10 декември.

Вълнуваща лична история, която илюстрира проблемите от ранна детска възраст, сподели Йоана Михайлова, озаглавена: „Из лабиринтите на живота – има ли изход?“

Столичната община ще продължи да работи за насърчаване на равния достъп на жените във всички сфери на обществения живот и осигуряване равенство между половете – важни цели, които човечеството трябва да постигне, за да сложи край на насилието, основано на пола; премахване на разликата между половете на пазара на труда, постигане на баланс между половете в процесите на вземане на решения.

Националната конференция откри г-жа Мария Чомарова – психотерапевт и директор на Фондация „Асоциация Анимус“, а модератор на конференцията беше г-жа Мая Василева – експерт по социална политика.
В конференцията участваха още Димитър Стоянов – съветник към политическия кабинет на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи на Р България – г-жа Мария Габриел, г-н Михаил Околийски – заместник-министър на здравеопазването, г-н Борислав Георгиев – заместник районен прокурор, г-жа Нела Вампорова – Световна здравна организация в България, ключови институции, заинтересовани лица и организации от Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Институт по психология на МВР и др.