Детска градина № 75 "Сърчице", район "Младост" (английски език)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 75 "Сърчице", район "Младост", за уч. 2024/2025 г., за: английски език.

23.10.2023