Детска градина № 144 "Ханс Кристиан Андерсен", район "Младост" (плуване)

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 144 "Ханс Кристиан Андерсен", район "Младост", за учебната 2023/2024 г., за: плуване.

03.11.2023