Два пъти повече безплатен компост може да получи всеки, заплатил такса битови отпадъци за 2023/2024 година

Кметът на София Васил Терзиев възложи на директора на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците“ да създаде организация за раздаване на компост на всички собственици на имоти, които са заплатили такса битови отпадъци.

20 кг компост безплатно ще могат да получат всички, които са заплатили своята такса битови отпадъци за 2023/2024 година. Компостът ще се раздава всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа на територията на площадка „Хан Богров“ – локация, срещу документ за платена такса. Компостът се произвежда при преработката на разделно събрани зелени отпадъци – клони и листа в Инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ на Завода за третиране на отпадъците на Столична община. Той е естествен обогатител на почвата, който задържа влагата и помага за по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията. Използва се за подобряване на почвата в столичните паркове и градини.

Удвояването на количеството безплатен компост за 2023/2024 е възможно заради огромното количество събрани изпочупени клони в последните месеци.

31.01.2024