Данъчната служба в район "Илинден" няма да работи на 17 май

В петък, 17 май 2024 г., отдел „Общински приходи – Илинден“ няма да работи. Причината е спиране на електрозахранването в сградата на ул. "Билянини извори" № 10 от "ЕРМ-Запад" ЕАД за извършване на ремонт на електроенергийните съоръжения.

За заплащане на местни данъци и такси може да посетите всеки от останалите районни данъчни отдели в столицата. Плащане може да се извърши и през различни финансови посредници и търговски банки, както и онлайн през сайта на Столична община https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

15.05.2024