Във връзка със строителни дейности по ул. „Народен герой“ и ул. "Ал. С. Пушкин“

От 02.09.2023 г. до 14.09.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства първо по северното пътно платно, а след това по южното пътно платно на ул. „Ал. С. Пушкин“ в участъка от ул. „Вихрен“ до ул. „Красна китка“, като движението се извършва двупосочно по ул. „Ал. Пушкин“ първо в южното, а след това в северното пътно платно в посочения участък.

02.09.2023