Временно краткотрайно преустановяване на водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална Вода „София-Баталова Воденица" - ул."Българска морава" на 05.07.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомявам Ви, че Във връзка с провеждане на техническа профилактика на водовземното съоръжение (сондаж № бхг от находище „Баталова Воденица"), е необходимо да се проведе Временно краткотрайно преустановяване на водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална Вода „София-Баталова Воденица" - ул."Българска морава".

Профилактиката ще се извърши на 05.07.2023 г. (сряда) от 15:00 ч. до  20:30 ч., за което моля да бъдем извинени.

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

04.07.2023