Временна организация на движението за осигуряване на достъп до ОДЗ № 160 в кв. "Драгалевци"

Считано от 23.01.2024 г. се въвежда временна организация на движение с цел осигуряване на достъп до ОДЗ № 160, кв. "Драгалевци":
➢ Въвежда се еднопосочно движение по ул. “Лагадина“ от ул. “Горска поляна“ към ул. “Елин Пелин“ и на ул. “Елин Пелин“ от ул. “Лагадина“ към ул. “Панайот Пипков“;
➢ Ул. “Лагадина“ в участъка между ул. “Елин Пелин“ и ул. “Захари Зограф“ става тупикова;
➢ Въвежда се еднопосочно движение по ул. “Деян Горинов“ в участъка от ул. “Карнобатски проход“ към ул. “Маестро Атанасов“ и по ул. “Маестро Атанасов“ от ул. “Деян Горинов“ към ул. “Папрат“;
➢ Въвежда се еднопосочно движение по ул. “Бела Дона“ от ул. “Папрат“ към ул. “Глухарче“ и по ул. “Глухарче“ от ул. “Бела Дона“ към ул. “Карнобатски проход“.

СХЕМА – Достъп до ОДЗ № 160, кв. "Драгалевци"

15.01.2024