Васил Терзиев проведе среща с кметовете на райони

По инициатива на кмета на София Васил Терзиев се проведе среща с кметовете на всички райони на територията на Столична община, на която бяха обсъдени приоритетите на работа, както и структурата на районните администрации, организирането на БКС-звена, работа със Столичен инспекторат.

„Районните кметове сте най-близо до хората и знаете проблемите на гражданите и можете да предложите решения. Затова искам да ви уверя, че в мое лице ще имате пълна подкрепа за по-бързото развитие на поставените от вас въпроси“ – заяви кметът Терзиев.

"Важно е да осигурим децентрализация на работата, за да могат районните кметове, които са най-близо до гражданите, да имат правомощията и финансирането, нужни, за да решават конкретни проблеми.

Ще заложим повече средства за ключовите проекти на районите в бюджет 2024г. и очакваме предложенията от районните кметове с готови проекти, за да бъде защитено тяхното финансиране и да осигурим повече инвестиции в кварталите, с равно третиране на всички райони" – посочи също кметът на София.

Необходимо е районите да изготвят регулярни отчети, което ще гарантира прозрачност на дейността на администрацията. Васил Терзиев заяви, че ще се провеждат регулярни оперативни срещи с районните кметове.


 

23.11.2023