Васил Терзиев: Столичната община ще ремонтира осветлението в четири парка

Столичната община ще предприеме мерки за решаването на проблема със занемареното осветление на територията на софийските паркове. Първите паркове, които ще бъдат във фокус за подмяна и обновяване на осветлението, са четири от най-посещаваните места в столицата: Южен парк, Западен парк, парк „Заимов“ и парк „Хиподрума“.

След обновяване на осветлението на тези четири парка предстои преглед и обследване в останалите столични паркове. Столичната община се ангажира да предприеме всички необходими стъпки за изграждане на модерно осветление в софийските паркове, за да могат те да се използват пълноценно и безопасно от гражданите.

Южен парк
В зоната между хотел „Хилтън“, метростанция „Европейски съюз“, басейн „Спартак“, бул. „Арсеналски“ и бул. „Петко Каравелов“ осветлението е във видимо лошо състояние. По този повод се предвижда възлагане на цялостно проектиране на парковото осветление.
В зоната, която обхваща площта, разположена между бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла черква“, бул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Хенрих Ибсен“, ул. „Козяк“ и част от жилищната част на „Горни Лозенец“, се предвижда ремонтиране на наличните съоръжения. В имотите, които са частна собственост, не могат да бъдат предприемани никакви инвестиционни дейности с общински средства, докато тези имоти не бъдат отчуждени.

Западен парк
В Западен парк осветлението функционира, но има постоянни технически проблеми като изключване на предпазители и подмяна на крушки. От юли 2023 г. паркът е оставен без поддръжка и поради тази причина никой не се грижи за осветлението.

Парк „Заимов“
Осветлението в парк „Заимов“ е изградено преди повече от 20 години и има сериозни проблеми. На главните алеи са монтирани стълбове с височина 10 м, а в страничните второстепенни алеи – метални стълбове с височина до 4 м.  Високите стълбове са силно корозирали в основата си, поради което са в критично състояние. Освен това захранването на осветлението е с въздушна кабелна мрежа, което не съответства на съвременните изисквания. През последните 5 години са паднали четири стълба. През 2018 г. е планиран цялостен ремонт на парка, но поради неосигурено финансиране този проект не се осъществява. В Проекта на бюджет за 2024 г. са предвидени средства в размер на 300 000 лв. за строително-монтажни работи по осветлението.

Парк „Хиподрума“
Съществуващото осветление е изградено като експериментално соларно осветление преди почти 15 години и днес то не функционира. Поради изтекъл експлоатационен срок и наличие на дървесна растителност, подмяната на съществуващите батерии на соларните лампи ще е много скъпо и недостатъчно ефективно начинание. За да се възстанови нормална функционалност, е необходимо осветлението да се преработи, да се възстанови захранването му с електрическа енергия и да се монтират ЛЕД осветителни тела.

 

14.02.2024