Обратно Премахната е опасна и рушаща се сграда на бул. „Тодор Александров“ № 21

Премахването на опасната и рушаща се сграда на бул. „Тодор Александров“ № 21 се извършва доброволно и според законоустановения ред от собствениците на имота.

От 1999 г. има влязло в сила съдебно решение, с което е призната собствеността на настоящите собственици. От тогава  до момента администрацията на район „Възраждане“ е извършвала многобройни проверки и са издавани предписания на собствениците за премахване на сградата. Сградата беше застрашена и от самосрутване от дългогодишната експлоатация, протекла без необходимите ремонтно-възстановителни работи.

В периода 2005 – 2008 година за сметка на район „Възраждане“ е поставена ограда за обезопасяване на обекта.

След многобройни срещи със собствениците и в последствие с техните наследници район „Възраждане“ сезира Прокуратурата поради невъзможност да се проведе докрай процедура по ЗУТ за освидетелстване на сградата като опасна и за нейното премахване, както и за налагане на административни санкции на собствениците, които от придобиване на собствеността до момента отказваха да я впишат в Агенцията по вписванията.

Район „Възраждане“ активно работи със собствениците на частни имоти както за поддържането, така и за възстановяването на сградите. През 2017 г. и началото на 2018 година в района са премахнати общо 21 обекта, 19 от които опасни рушащи се сгради, сред които: бул. „Стефан Стамболов“ 7, ул. „Опълченска“ 30, ул. „Иларион Макареополски“ 11, ул. „Брегалница“ 53 и ул. „Кирил и Методий“ 104. Едновременно с това се работи и за заздравяване и възстановяване на сградите в района.

Във „Възраждане“ има 197 сгради, паметници на културата, от които: 180 сгради частна собственост, 15 общинска собственост и 12 държавна собственост. През 2017 г. са ремонтирани 5 сгради – паметници на културата: на бул. „Стефан Стамболов“ 17, бул. „Стефан Стамболов“ 33, бул. „Христо Ботев“ 82, бул. „Княгиня Мария-Луиза“ 45 и ул. „Екзарх Йосиф“ № 10.

В момента се провеждат процедури по консервация и реставрация на още 13 сгради – паметници на културата.