ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ


Заседание № 3 на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община, назначен със Заповед № СОА22-РД91-326/01.08.2022 г.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ул. „Московска“ 33, ет. 2, Зала 1
7 февруари 2023 (вторник), от 16:30 ч.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. План за действие за 2023 година в изпълнение на Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027).

2. Приоритетни области по Програма ЕВРОПА на Столична община за 2023 г.

3. Европейски проект „Активиране на младежко участие в изпълнението и мониторинга на младежката политика на местно ниво“ по ОП „Добро управление“ (2014-2020).

4. Разни.