ТРАМВАЕН РЕЛСОВ ПЪТ

2020


РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАМВАЕН РЕЛСОВ ПЪТ И ККМ ПО
БУЛ. “ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” И БУЛ. „АСЕН ЙОРДАНОВ”

(от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. „Цветан Лазаров“)

 

  • Дължина 950 m, 1 892 m единичен коловоз;
  • Обособено трасе;
  • Подменена е износената и остаряла трамвайна конструкция от 1988 г.;
  • Ново отводняване;
  • Нова ККМ 4 km;
  • Подменени 20 стълба на КМ.