Назад

Въвежда се в експлоатация на експресна автобусна линия № 163

За периода от 01.07.2017 г. до 17.09.2017 г. „Център за градска мобилност” въвеждане в експлоатация на експресна автобусна линия № 163. Тя ще се движи по маршрут: бул. „Цар Борис III“ – местност „Златните мостове“ (аналогичен на автобусна линия № 63).

Автобусите ще спират двупосочно на следните спирки: „бул. Цар Борис III“, „ж.к. Красно село“, “Ул. Тодор Каблешков“, „НИМ“, „Кв. Бояна“, “Бялата чешма“, “Тихия кът“, “Дендрариум“ и “Златните мостове“.

Време на първи/последен курсове по направлението са:
- 06:34 ч. първи курс в посока бул. „Цар Борис ІІІ“ – м. „Златните мостове“;
- 19:45 ч. последен курс в посока м. „Златните мостове“ - бул. „Цар Борис ІІІ“.

Увеличава се броя на обслужващите коли по автобусна линия № 66 /Зоопарка – хотел „Морени“/, съответно в:
- 07:30 ч. първи курс в посока Зоопарка – хотел Морени;
- 18:00 ч. последен курс в посока хотел Морени – Зоопарка.