Обратно Продължава временното изместване на автобусна спирка – с код 2649 „Местност Камбаните“

До 30.07.2021 г. продължава временното изместване на автобусна спирка с код 2649 „Местност Камбаните“, разположена на ул. „Донка Ушлинова” (южен локал на СОП) с 40 метра в посока ул. „Рачо Петков – Казанджията“.