Назад

Организация на движението за ремонт на ул. „Стар лозенски път“

От 14.08.2020 г. до 03.09.2020 г. временно се изместват автобусни спирки:

  • От 04:30 на 14.08.2020 г. до 24:00 часа на 03.09.2020 г. спирка с код 0049 „Авторемонтна база“ в поска с. Лозен, за автобусни линии №№ 5 и 7, разположена на ул. "Стар лозенски път" се измества на 220 метра след "Софийски околовръстен път";
  • От 04:30 на 14.08.2020 г. до 24:00 часа на 23.09.2020 г. спирка с код 0048 „Авторемонтна база“ в посока гр. София, за автобусни линии №№ 5 и 7, разположена на ул. "Стар лозенски път" се измества назад, на 240 метра преди "Софийски околовръстен път".