Назад

Организация на движението за ремонт на ул. „Цар Симеон“ от ул. „Опълченска“ до бул. „Христо Ботев“

Забранява се влизането на пътни превозни средства, престоят и паркирането, както следва:

- от 00.00 часа на 30.08.2018 г. до 24.00 часа на 03.09.2018 г. по ул. „Цар Симеон“ в участъка от ул. „Опълченска“ до бул. „Христо Ботев“, както и през кръстовища ул. „Цар Симеон“ – ул. „Софроний Врачански“, ул. „Цар Симеон“ – ул. „Антим I“ и ул. „Цар Симеон“ – ул. „Отец Паисий“;

- от 00.00 часа на 04.09.2018 г. до 24.00 часа на 06.09.2018 г. по ул. „Цар Симеон“ в участъка от ул. „Опълченска“ до бул. „Христо Ботев“, както и през кръстовища ул. „Цар Симеон“ – ул. „Странджа“ и ул. „Цар Симеон“ – ул. „Средна гора“;

- от 00.00 часа на 07.08.2018 г. до 24.00 часа на 10.09.2018 г. по ул. „Цар Симеон“ в участъка от ул. „Опълченска“ до бул. „Христо Ботев“, както и през кръстовища ул. „Цар Симеон“ – ул. „Софроний Врачански“, ул. „Цар Симеон“ – ул. „Антим I“, ул. „Цар Симеон“ – ул. „Отец Паисий“, ул. „Цар Симеон“ – ул. „Странджа“ и ул. „Цар Симеон“ – ул. „Средна гора“.