Назад

Организация на движението за провеждане на тренировка на 01.08.2018 г. на Националния стадион „Васил Левски”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието,  както следва:

- от 08.00 до 24.00 часа на 01.08.2018 г. при сектор Г на  Националния стадион „Васил Левски” от вход 20 до вход 26;

- от 13.00 до 20.00 часа на 01.08.2018 г. на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.