Назад

Организация на движението във връзка със заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платен паркиране „служебен абонамент“, както следва:

• От 06:00 до 20:00 часа на 26.11.2021 г.:

-  на ул. „Кърниградска“ между ул. „Кн. Борис I“ и ул. „Цар Асен“ – 13 (тринадесет) паркоместа;

- на ул. „Цар Асен“ между ул. „Солунска“ и ул. „Иван Денкоглу“ – 10 (десет) паркоместа;

• От 06:00 до 20:00 часа на 27.11.2021 г. на ул. „Будапеща“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 20 (двадесет) паркоместа.