Обратно Организация на движението във връзка със събитие на посолството на Федерална Република Бразилия

От 8 часа до приключване на събитието на 5 септември 2018 г. се забранява престоят и паркирането на превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците) на ул. “Велико Търново“ между ул. “Сан Стефано“ и ул. “Васил Априлов“.