Назад

Организация на движението във връзка с футболна среща

Във връзка с провеждане на футболна среща на 28.02.2021 г. на Националния стадион „Васил Левски” се въвеждат промени в организацията на движение.                                                                                                                                     

От 14:00 до 20:00 часа на 28.02.2021 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 34 (тридесет и четири) паркоместа.