Назад

Организация на движението в участък на ул. "Св. Св. Кирил и Методий“

От 08:00 до 14:00 часа на 16.10.2021 г.  се забранява престоят и паркирането в участък на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 120 – 5 (пет) паркоместа. Причината е извършване на товаро-разтоварна дейност.