Назад

Организация на движението по ул. "Цар Симеон"

От 16.07.2018 г. до 20.07.2018 г. се забранява влизането на превозни средства по ул. "Цар Симеон" в участъка между ул. "Отец Паисий" и ул. "Антим Първи".

Организацията на движение се въвежда във връзка с ремонт на уличен канал.